RETOUR.gif (1070 octets)

 L'odyssée des dirigeables L Z .. en Lorraine: Liste des équipages.

DICO.gif (1121 octets)

 L'excellent livre "Casualties of German Air Service" publie une liste des hommes d'équipages des dirigeables et notamment du L44, L49 et L 50  ainsi que le L 77 abattu près de Revigny (Brabant le Roi).

Équipage du L45 Équipage du L49 Équipage du L50
Grade  Nom         Grade  Nom         Grade  Nom        
Kptln Waldemar Kölle Kptln Hans Gayer Kptln Roderich Schwonder
Obltn.z.S Karl Schüz Obltn.z.S Kurt Dehn Obltn.z.S Horst Wesphal
Steuerm. Heinrich Bahn SigMt Emil Gülder MaschMt Robert Alwert
ObMaschMt Kurt Hörnlein SigMt Philipp Haas
FTMt Florian Kasperek FTGst Edmund Haug
ObMaschMt Jakob Keller ObMaschMt Max Hensel
Masch. Ernst Wahl Mt Richard Hermann
SigMt Julius Zapik MaschMt Wilhelm Krampen
ObMaschMt Alfred Kuhn MaschMt Paul Kruse
ObBtsMt Gustav Leuschner MaschMt Otto Kuhn
MaschMt Wilhelm Manthey
Membre d'équipage non réparti par les auteurs entre les L45, L49, L50 ObMaschMt Bernhard Meliss
Grade  Nom         Grade  Nom         Mtr  Hermann Meschenmoser
ObHz Joseph Baumbach MaschMt  Fritz Heims ObMtr. Otto Renger
MaschMt Friedrich Bessel ObSteuermMt Heinrich Hopp Masch. Friedrich Saluz
ObMtr. Karl Blösch MaschMt Max Kirchner ObMaschMt Wilhelm Schwarz
Mtr  Mathias Brodam Mtr  Walter König FTMt. Walter Weise
Mtr  Karl Dupper FtObGst Heinrich Krieger
MaschMt Otto Feldt MaschMt Adalbert Kuhlmann =>  Suite L45, L49, L50 mêlés. 
ObMtr. Friedrich Haasis SegelmMt Theodor Meesmann MaschMt Max Spath
MaschMt Willy Hänel Mtr  Willy Neidhardt ObSigMt Ernst Weiss
Masch. Paul Hahndorf MaschMt Karl Plog Mtr  Karl Weiss
Steuerm. Christian Hashagen FTMt. Ewald Rott SegelmMt Otto Zulage
ObSteuermMt Wilhelm Heikhaus ObSigMt Friedrich  Scharnberg

 Légende: les cases en violet  indiquent des membres d'équipage  décédés en action ou ou du fait de guerre

Équipage du L44     Équipage du L77      
Grade  Nom           Grade  Nom              
Kptln Franz Stabbert Hptm. Alfred Horn
Obltn.z.S Arnim Rothe Obltn.d.R Hans Paperitz
ObMaschMt Georg Boenicke ObSteuerm. Friedrich Fischer
Mtr. Erich Gebert Lftsch.  Fritz Baerenreuth
ObBtsMt Wilhelm Gies Uffz.  Frank Gurke
Masch Ernst Grüner Lftsch.  Gottfried Koerfer
ObSigMt Wilhelm Hippe Vfw.  Johann Link
ObBtsMt Peter Jansen Lftsch.  Hans Lockermann
MaschMt Paul Kohlmann ObSteuerm. Martin Löchel
ObMaschMt Hermann Kurth Masch Reinhard Müller
Mt Wilhelm Lucas FahrIng. Paul Schlick
ObMt Max Mockros USteuerm. Heinrich Kaiser
MaschMt Karl Müller    
MaschMt Paul Münzberg    
FTObMtr Louis Penner    
ObMaschMt Otto Schellenberger    
Steuerm. Friedrich Wiedey    
ObSigMt Wilhelm Wolfram    

RETOUR.gif (1070 octets)

 

 

 RETOUR.gif (1070 octets)